Termin 2    NSPR    Fråga 239

Vad är skillnaden på jonotropa och metabotropa membranreceptorer?

Man kan nästan höra på namnet vad som utmärker de jonotropa receptorerna. Resultatet av detta blir att stimuleringen av dem ger förändring av den stimulerade cellens membranspänning nästan omedelbart medan de metabotropa receptorerna effekt kommer långsammare.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in