Termin 2    NSPR    Fråga 237

Vilka frekvenser brukar sägas utgöra gränserna för vad vi människor uppfattar som ljud?

Vid ökad ålder minskar förmågan att höra främst högfrekventa ljud. Det finns många test (osäkert hur säkra) på youtube som man kan göra för att testa vilka frekvenser man själv kan höra.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in