Termin 2    NSPR    Fråga 235

I vilken del av ögat sker majoriteten av ljusbrytningen?

Ungefär 2/3 av ljusbrytningen sker i hornhinnan, den transparenta delen framför iris. Kammarvätskan, linsen och glaskroppen står för resten av ljusbrytningen. Linsen har, till skillnad mot hornhinnan, kammarvätskan och glaskroppen, en förmåga att öka eller minska brytningen genom ackommodation - kontraktion eller relaxation av ciliarmuskeln vilket får linsen att ändra form.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in