K2    NSPR    Fråga 229

Vad blir troligen resultatet av en stroke i Brocas area?

Brocas area är en viktig del av talcentrum och är speciellt viktig för signaler som har att göra med den mekaniska ordbildningen. Yttrar sig genom att patienten inte kan uttrycka tanke i ord. Sensorisk afasi får man om Wernickes area slås ut. Indikatorisk och presumtiv afasi existerar mig veterligen inte.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: