Termin 2    IBI    Fråga 227

Vilket påstående gällande T-celler stämmer?

CD8+ T-celler binder till MHC klass I och CD4+ T-celler binder till MCH klass II.

Minnesregel för vilken som hör vart är att produkten av "CD" och "MHC" ska bli 8:
8 x 1 = 8 (CD8+ och MHC klass I)
4 x 2 = 8 (CD4+ och MHC klass II)

Den CD4+ cellen
Den CD8+ cellen

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in