Termin 2    CREN    Fråga 225

Vad mäter man med en PEF-mätare?

PEF står för peak expiratory flow och mäter luftens flöde vid utandning. Mätningen görs ofta med en så kallad PEF-mätare och resultatet har enheten l/min. Resultatet kan sedan jämföras med normalvärden baserade på kön, ålder och längd i en tabell.


PEF-mätarePEF-tabell för kvinnor

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in