Termin 2    IBI    Fråga 223

Vilken bakterieform är generellt okänslig och klarar av stora mekaniska påfrestningar?

Kocker är runda och tack vara formen klarar de av stora mekaniska påfrestningar. Spiriller och spirocheter är avlånga och skruvade och blir därmed känsliga. Stavar är raka, ej skruvade. Klarar inte heller de av stor påfrestning.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in