Termin 2    IBI    Fråga 222

Vilken av följande delar kan inte ingå i ett virus?

Kapsomer = proteinenhet som bygger upp kapsid
Kapsid = proteinstruktur som omger virusets arvsanlag
Peplomer = proteinenhet som sticker ut ur virusets yta
Filidutt = ett gammalt retrogodis med en härlig blandning av surt, sött och salt

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in