Termin 2    IBI    Fråga 219

Vilken samling av virusinfektioner dödar flest personer per år?

Ungefär 3,8 miljoner människor dör varje år av luftvägsinfektioner. För diarrésjukdomar är motsvarande siffra 2 miljoner och för AIDS 1,8 miljoner.

(Hoppas att du inte valde hudinfektioner som svar!)

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in