Termin 2    IBI    Fråga 214

Vilken av följande immunoglobuliner förekommer främst i kroppens slemhinnor?

IgA produceras i stora mängder i kroppens slemhinnor. Viktig för neutralisering av mikrober och andra exogena substanser. Finns i flera olika former, IgA2-typen är mest motståndskraftig mot proteolys.
IgA är inte komplementaktiverande.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in