K2    CREN    Fråga 210

Vad kan man inte mäta med dynamisk spirometri?

Dynamisk spirometri mäter bara in- och utflödet av luft och kan därmed ej mäta resudalvolymen, som är luften som blir kvar i lungorna efter maximal utandning.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 236 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 236 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in