K2    NSPR    Fråga 204

I den presynaptiska delen av en synaps strömmar en katjon in som leder till att vesiklar med neurotransmittorer exocyteras. Vilken jon är detta?

Först och främst: katjon = positiv jon, anjon = negativ jon. Det som gör en jon positiv eller negativ är huruvida den har fler elektroner(-) än protoner(+) och tvärt om.

Studera följande bild:Rätt svar är Ca2+. Cl- är inte ens en katjon (utan en anjon) så den hade man kunnat stryka.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: