K2    CREN    Fråga 166

Vilken av följande substanser är en potent vasokonstriktor?

Angiotensin I är endast en prekursor till angiotensin II och har mycket liten, eller ingen, effekt på kontaktionen av den glatta muskulaturen i kroppens kärl. Angiotensin II bildas från angiotensin I genom ACE-aktivitet i endotelet som svar på ökad renininsöndring från den juxtaglomerulära apparaten när lågt NaCl-flöde detekteras i macula densa. Både koldioxod och EDHF (endothelium derived hyperpolarizing factor) medierar vasodilatation.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: