Termin 2    CREN    Fråga 166

Vilken av följande substanser är en potent vasokonstriktor?

Angiotensin I är endast en prekursor till angiotensin II och har mycket liten, eller ingen, effekt på kontaktionen av den glatta muskulaturen i kroppens kärl. Angiotensin II bildas från angiotensin I genom ACE-aktivitet i endotelet som svar på ökad renininsöndring från den juxtaglomerulära apparaten när lågt NaCl-flöde detekteras i macula densa. Både koldioxod och EDHF (endothelium derived hyperpolarizing factor) medierar vasodilatation.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in