Termin 2    CREN    Fråga 147

Vid ett EKG, låt oss anta att hjärtvektorn i ett visst ögonblick är riktad rakt nedåt fötterna. Vilken av de följande sex extremitetsavledningarna är i detta ögonblick negativ?

Här behöver man bara veta åt vilka håll alla extremitetsavledningarna pekar. De som pekar mer än 90 grader ifrån hjärtvektorn får ett negativt utslag. Hjärtvektorn pekar rakt nedåt vilket gör att avledning I får ett blankt utslag. II och III pekar snett nedåt och är därför positiva. aVF och -aVR likaså. Rätt svar aVL, som pekar -30 grader på enhetscirkeln och -120 grader ifrån hjärtvektorn. Notera också att ett av alternativen var (-)aVR och inte aVR (som också är negativ)

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in