K2    CREN    Fråga 140

Om trycket i pleurasäcken, det intrapleurala trycket, är -4 mmHg i förhållande till lungan, hur högt är då det verkliga trycket i lungan?

Här gäller det att känna till tre saker;
1. Ett tryck kan aldrig vara negativt. Vakuum är det lägsta trycket man kan ha och det är lika med 0.
2. När man säger negativt tryck menar man i förhållande till något annat.
3. Atmosfärstrycket vid havsnivå är 760 mmHg och det är detsamma som trycket i lungorna vid vila och pausad andning.

Rätt svar är alltså 760 mmHg och trycket i pleurasäcken är 756 mmHg. (756-760 = -4)

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: