Termin 2    CREN    Fråga 140

Om trycket i pleurasäcken, det intrapleurala trycket, är -4 mmHg i förhållande till lungan, hur högt är då det verkliga trycket i lungan?

Här gäller det att känna till tre saker;
1. Ett tryck kan aldrig vara negativt. Vakuum är det lägsta trycket man kan ha och det är lika med 0.
2. När man säger negativt tryck menar man i förhållande till något annat.
3. Atmosfärstrycket vid havsnivå är 760 mmHg och det är detsamma som trycket i lungorna vid vila och pausad andning.

Rätt svar är alltså 760 mmHg och trycket i pleurasäcken är 756 mmHg. (756-760 = -4)

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in