Termin 2    CREN    Fråga 134

Vad vänsterförskjuter syrets dissociationskurva?

När vi har hög pH är vi i lungorna där syrenivån är rik, och när vi är ute i vävnaden har vi lägre pH eftersom koldioxidhalterna är högre. Med det sagt kan man minnas att en vänsterförskjutning innebär att hemoglobinmättnaden på syre ökar. Dvs. mer syre binder till hemoglobinet. Detta sker i lungorna där pH är högt. Därför är rätt svar Ökat pH.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in