K2    IBI    Fråga 127

Vilken immunglobulin är oftast en pentamer i löslig form?

Först och främst, prefixet penta betyder 5. 1-10 är bra att kunna: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca.
Vidare gäller det bara att veta att M är en pentamer. En minnesregel kan vara att ett M består av 5 punkter.
En minnesregel för immunglobuliner: GAMED

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: