Termin 2    IBI    Fråga 126

Vilken celltyp saknar förmågan att fagocytera?

NK-celler fagocyterar ej celler utan dödar dem genom att initiera apoptos.

NK-celler kan inducera apoptos genom att frisätta cytotoxiska enzym i granula, genom att direkt binda till sjuka/skadade celler och aktivera apoptoskaskader eller genom att binda till opsoniserade antikroppar på sjuka/skadade celler och på så vis inducera apoptos i dessa celler (kallas ADCC).

De har även en viktig roll att spela i regleringen av immunförsvaret och kan bl.a. aktivera makrofager som då börjar fagocyteringsprocesser.0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in