Termin 2    NSPR    Fråga 117

För att utlösa en aktionspotential i ett neuron, vilken katjon strömmar främst in i cellen?

Först och främst, en katjon är en positiv jon och en anjon är en negativ. Koncentrationen natrium är vanligtvis mycket högre utanför cellen än innanför och därför vill de in i cellen för att jämna ut koncentrationsskillnaden. Kalium är tvärtom mer koncentrerat intracellulärt och vill ut. En minnesregel för vilken jon som vi har mer av inne respektive ute kan vara KI (som i karolinska institutet), Kalium Inne.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in