K2    NSPR    Fråga 117

För att utlösa en aktionspotentiali i ett neuron, vilken katjon strömmar främst in i cellen?

Först och främst, en katjon är en positiv jon och en anjon är en negativ. Koncentrationen natrium är vanligtvis mycket högre utanför cellen än innanför och därför vill de in i cellen för att jämna ut koncentrationsskillnaden. Kalium är tvärtom mer koncentrerat intracellulärt och vill ut. En minnesregel för vilken jon som vi har mer av inne respektive ute kan vara KI (som i karolinska institutet), Kalium Inne.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: