Termin 10    ERL    Fråga 1626

Vad av följande är INTE en riskfaktor för preeklampsi?

Det finns många riskfaktorer för preeklampsi:
- SLE eller APS
- Flerbörd
- IVF med äggdonation
- Tidigare preeklampsi eller eklampsi
- Njursjukdom
- Kronisk hypertoni
- Afrikanskt ursprung
- Ålder > 40 år
- BMI > 30 etc.

Omföderska är dock ingen riskfaktor, utan förstföderskor löper större risk att drabbas av preeklampsi.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in