Termin 10    ERL    Fråga 1624

Vilken gestagen innehåller hormonspiralerna Mirena, Jaydess och Kyleena?

Hormonspiralerna Mirena, Jaydess och Kyleena innehåller alla gestagenet levonorgestrel. Levonorgestrel utövar sin antikonceptiva effekt genom att hämma endometriets tillväxt och genom att förändra konsistensen på cervixsekretet (vilket minskar spermiernas penetrationsförmåga).

I undantagsfall kan hormonspiraler även leda till anovulation, vilket givetvis även det har en antikonceptiv effekt i dessa fall.

Mirena

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in