Termin 10    ERL    Fråga 1605

Amenorré kan vara primär eller sekundär. Hur definieras primär amenorré?

Primär amenorré innebär att man ej börjat menstruera före 16 års ålder trots vanlig pubertetsutveckling och kan bero på bl.a. POI (Prematur ovariell insufficiens), missbildningar i uterus och vagina eller hypotalam hämning p.g.a. undervikt, överträning och/eller stress.

Sekundär amenorré å andra sidan innebär mensbortfall under 3-6 månader, efter redan etablerad, regelbunden mens.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in