Termin 10    IBI    Fråga 1602

Granulomatös polyangit (GPA) tillhör gruppen ANCA-associerade vaskuliter (AAV) där man i regel finner cirkulerande autoantikroppar. Vilken celltyp är dessa autoantikroppar riktade mot?

Granulomatös polyangit (GPA) är en vaskulitsjukdom, som orsakar inflammation i små blodkärl, och hos drabbade ses cirkulerande autoantikroppar mot neutrofiler. ANCA står för "anti-neutrophil cytoplasmic antibodies".

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in