Termin 10    ERL    Fråga 1596

Vilket av följande medfödda hjärtfel kan INTE ge upphov till ett systoliskt blåsljud hos barn?

Pulmonalstenos, aortastenos, ventrikulär septumdefekt (VSD), komplicerat hjärtfel samt hypertrof kardiomyopati är alla vanliga medfödda hjärtfel och kan generellt ge upphov till ett systoliskt blåsljud hos barn.

Aortainsufficiens är också ett vanligt medfött hjärtfel, men ger ett diastoliskt blåsljud, då blod läcker tillbaka till kammaren i diastole.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in