Termin 10    IBI    Fråga 1560

Vilka antibiotika är förstahandsval vid samhällsförvärvad sepsis med oklart fokus?

Vid samhällsförvärvad sepsis med oklart fokus finns två olika förstahandsval:
- Cefotaxim 2g x 3 eller
- Piperacillin/Tazobactam 4g x 3

Det är viktigt att minnas att dessa behandlingar inte täcker alla bakterier som kan orsaka samhällsförvärvad sepsis, men att de vanligen har god effekt.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in