Termin 10    IBI    Fråga 1552

Vad är den vanligaste orsaken till sjukdomen epidermolysis bullosa simplex?

Epidermolysis bullosa simplex beror oftast på en mutation i generna KRT5 eller KRT14. KRT5 kodar för proteinet keratin 5 och KRT14 kodar för proteinet keratin 14. Sjukdomen kan även bero på en mutation i genen som kodar för proteinet plectin.

Sjukdomen orsakar avlossning av epidermis och blåsbildning. Detta sker både i hud och på slemhinnor.

Epidermolysis bullosa simplex

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in