Termin 1    Gen    Fråga 99

För att diagnosticera sjukdomen kan mutationen i HFE-genen identifieras med PCR-teknik och efterföljande DNA-sekvensering. Vilket av följande påståenden om PCR teknik är FELAKTIGT?

Här försöker de förvirra en med alternativet "PCR reaktionen behöver RNA som mall", Mallen är alltid DNA från testindividen. Även primerarna är gjorda av DNA. Sålunda är "PCR reaktionen behöver RNA som mall" rätt.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in