Termin 1    ERL    Fråga 98

Ägganlagen i ovarierna minskar med tiden. Vad är det som är största skälet till att de minskar?

Det man behöver känna till om ägganlagen är att de är till antalet bestämda redan vid födseln och de flesta självdör under en kvinnas livstid fram till menopausen (sista mensen). Därför är enda logiska alternativet "De flesta genomgår atresi under alla perioder av livet inklusive fosterlivet".

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in