K1    GNM    Fråga 90

Vilken metabolit är viktigast för att kontrollera kolesterolsyntesen?

Kolesterol utövar negativ feedback på HMG-CoA-reduktas som är ett enzym vid ett av stegen i kolesterolsyntesen. Här är det ovanligt logiskt; mycket kolesterol = sluta tillverka kolesterol.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 214 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in