K1    GNM    Fråga 85

Zellwegers syndrom är en sällsynt medfödd sjukdom som kännetecknas av reduktion eller frånvaro av funktionella peroxisomer. Oxideringen av vilken av följande fettsyror äger inte rum i frånvaro av peroxisomer?

Bara att memorera att en viktig funktion som peroxisomer har är att sönderdela mycket långa fettsyror. Rätt svar "Mycket långkedjiga fettsyror".

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: