Termin 1    GNM    Fråga 85

Zellwegers syndrom är en sällsynt medfödd sjukdom med reduktion eller frånvaro av funktionella peroxisomer. Oxideringen av vilken av följande fettsyror äger inte rum i frånvaro av peroxisomer?

En viktig funktion som peroxisomer har är att sönderdela mycket långa fettsyror. Frånvaro av peroxisomer leder därmed till minskad nedbryting av dessa fettsyror.

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in