Termin 1    Gen    Fråga 83

Normala celler behöver som regel stimulans från tillväxtfaktorer för att dela sig. När under cellcykelns olika faser behövs den stimulansen för att cellcykeln ska drivas framåt?

När en cell inte behöver dela sig utan bara utför sin funktion är den i G0-stadiet. För att komma ur den, t.ex. om granncellen dött, så måste G1-fasen påbörjas. Rätt svar "I delar av G1-fasen"

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in