K1    Gen    Fråga 82

Nya proteiner, så kallade fusionsproteiner, påträffas till exempel vid vissa cancersjukdomar. Hur uppstår dessa fusionsproteiner?

Fusionsproteiner skapas t.ex. genom att man sätter ihop ena halvan av ett protein från en organism, och andra halvan från en annan.
Translokationer av DNA är när en del av en kromosom flyttas över felaktigt till en annan kromosom:Rätt svar "Genom translokationer av DNA".

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: