K1    ERL    Fråga 80

En viktig fas av fosterutvecklingen kallas gastrulationen. Kryssa för rätt påstående.

Gastrulationen är när de tre groddbladen bildas men detta sker i vecka 3 vilket skulle kunna göra "Börjar runt dag 21" till rätt svar med.
Rätt svar: "Bildar de tre definitiva groddbladen: ektoderm, mesoderm och endoderm"

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: