Termin 1    GNM    Fråga 77

Patient har under senare tid fått smärtattacker precis nedanför höger arcus, längs medioklavikularlinjen, efter måltid. Varifrån kommer smärtan mest sannolikt?

"efter måltid, galla utsöndras för att bryta ned (fet) mat. Redan här skulle man kunna gissa på gallblåsan men vi kikar på de andra alternativen också.

Studera först följande bild:"nedanför höger arcus, längs medioklavikularlinjen" fick vi som position.

Appendix - Ligger inte i höger arcus.
Mjälte - Ligger på väster arcus.
Cardia ventriculi - Ligger också på väster arcus.
Höger njure - Varför skulle man få ont i njuren vid intag av fet mat?

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in