K1    GNM    Fråga 77

En 35 årig kvinna söker akut pga buksmärtor. Hon har under senare tid fått ont efter måltider, speciellt efter intag av fet mat. Smärtan kommer attackvis. När du palperar så är hon mycket öm precis nedanför höger arcus, längs medioklavikularlinjen. Varifrån kommer smärtan mest sannolikt (ett svar är korrekt)?

"speciellt efter intag av fet mat". Galla utsöndras för att bryta ned fet mat. Redan här skulle man kunna gissa på Gallblåsan men vi kikar på de andra alternativen också.

Studera först följande bild:"nedanför höger arcus, längs medioklavikularlinjen" fick vi som position.

Appendix - Ligger inte i höger arcus.
Mjälte - Ligger på väster arcus.
Cardia ventriculi - Ligger också på väster arcus.
Höger njure - Varför skulle man få ont i njuren vid intag av fet mat?

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 214 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in