K1    ERL    Fråga 760

Binjuren delas in i cortex och medulla. När medullan ska bildas embryologiskt vandrar specifika celler, från det fjärde groddlagret, till binjuren där de sedan blir omslutna av celler från cortex. Vad heter de specifika celler som kommer ge upphov till kromaffinceller och därmed bildar binjurens medulla?

Cortex är barken och medulla är mitten. Neural crest celler ger upphov till flera olika celltyper och en av dem är perifera nervsystemet, som medulla tillhör. Rätt svar: Neural crest celler.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 214 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in