Termin 1    Gen    Fråga 753

Vilket av följande proteiner är aktivt i en cell som befinner sig i S-fas och som delar sig normalt?

Här kan man nästan använda uteslutningsmetoden. CDK2 är ett cyklinberoende kinas vilka är aktiva och kontrollerar cellcykeln. Detta är normalt medan övriga är mer involverade i felaktig celldelning. T.ex. är både RB och p53 tumörsuppressorgener, vilket innebär att de funkar som broms i cellcykeln.
Rätt svar är CDK2.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in