K1    GNM    Fråga 73

Vilken komponent innehåller gallan, förutom gallsalter, som behövs för att pankreaslipaset skall kunna bryta ner triacylglycerolet i födan?

Co-lipas och inaktivt trypsin bildas i pankreas och är därför fel, fettsyror är slutprodukten som nedbrytningen påbörjar vilket också är fel.

Här ska man minnas hur fett bryts ned och tas upp i kroppen. Detta sker genom sk. miceller som transporterar exogener ämnen, t.ex. från maten. Dessa består av fosfolipider vars huvud pekar utåt och svansar inåt. Rätt svar Fosfolipider.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in