Termin 1    GNM    Fråga 71

Vad gäller under en process när natriumjoner strömmar fritt ur en cell som saknar förmågan att upprätthålla Na+-gradienten över sitt cellmembran?

Oordningen ökar när Na+ sprids ut, således kommer ΔG (Gibbs fria energi) att vara mindre än 0. Om ΔG är mindre än 0 betyder det alltid att en reaktion är spontan.

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in