K1    Gen    Fråga 69

Vad skiljer en genetisk förändring från en epigenetisk förändring?

"Epigenetik är att förändra fenotypen utan att förändra genotypen" - Okänd

Memorera det citatet. Här hjälper det oss att konstatera att "Den epigenetiska förändringen påverkar inte direkt den primära DNA sekvensen" är rätt svar.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: