K1    Gen    Fråga 67

Vilken process sker i golgiapparaten?

(Protein)Glykosylering är då kolhydrater tillfogas ett protein. Detta sker i golgiaparaten samt i ER. I Golgi danas en O-länkad glykosylering.

En alternativ lösning är att konstatera att transkription och (DNA)replikationen sker i cellkärnan och translation vid ribosomen.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: