Termin 1    Gen    Fråga 64

En reaktion sker alltid om:

Om ΔG är mindre än 0 kommer en reaktion att ske spontant. Och ΔG = ΔH - T* ΔS. När värme upptas är ΔH > 0.

För att vara säkra på att ΔG är < 0 måste alltså både ΔH och - T* ΔS var för sig vara mindre än 0.

ΔH är mindre än 0 när värme avges och ΔS är mindre än 0 när entropin ökar. Alltså är "Det frigörs värme och entropin ökar vid reaktionen" rätt.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in