Termin 1    GNM    Fråga 63

Vad kan påskynda en kemisk reaktion?

När en kemisk reaktion är i jämvikt är K = Q och en reaktion går därför alltid mot K. Genom att använda enzym kan man påskynda tiden det tar för Q att nå K. Men det enda som påverkar K isig är temperaturen.

Man behöver dock ej vara läkarstudent eller kemist för att förstå att maten blir klar snabbare ju varmare ugnen eller vattnet är. Rätt svar "Ändra temperaturen".

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in