K1    Gen    Fråga 56

Så kallade mikroRNA...

Vi går igenom varje förslag för sig:
"kodar för korta proteiner som består av högst 100 aminosyror." Nej, mRNA kodar för alla protein.
"kodar för proteiner som motverkar gentranskription". Som sagt, mRNA kodar för alla protein.
"bidrar till snabb proteinnedbrytning i cellen" Wtf? Detta (felaktiga) alternativet gav mig huvudvärk.
"kan nedreglera genuttryck på post-transkriptionell nivå." Exakt! mikroRNA binder med mRNA vilket förhindrar translation av dem.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: