K1    Gen    Fråga 55

Vilka morfologiska förändringar är typiska för apoptotisk celldöd?

Här måste man först känna till att cellen krymper vid apoptos. Stryk därför alla alternativ som säger något annat. "senescent" har med åldrande att göra och brukar innebära att en cell stannar i G0-fasen för alltid.
Kvar finns bara "Cellen krymper, kärnan kondenserar och det bildas apoptotiska kroppar"

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: