K1    ERL    Fråga 51

Vilket hormon bildas inte i hypofysen?

Vet man inte att hCG är ett hormon som produceras av placentan för att stoppa menscykeln vid graviditet så kan man stryka av alla alternativ man vet bildas i hypofysen och sen chansa på de kvarvarande. Rätt svar hCG, humant koriongonadotropin.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 211 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: