Termin 1    ERL    Fråga 50

Puberteten startar genom att gonaderna stimuleras av... ?

Här vet man förhoppningsvis att LH och FSH från hypofysen stimulerar gonaderna och därmed är rätt svar. Men man kan också använda uteslutningsmetoden. Inhibin gör av det låter som; inhiberar. TSH stimulerar T3 och T4. GH och IGF-I bidrar till tillväxt men ej nödvändigtvis till puberteten, fullvuxna människor kan få sen eller utebliven pubertet t.ex.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in