Termin 1    PU    Fråga 437

Vilka är de tre vanligaste orsakerna till att små barn besöker öppenvården i Sverige?

Orsakerna varierar kraftigt med avseende på barnets ålder. Dessa gäller främst för barn mellan 0 och 6 år. Hos barn mellan 7 och 17 år toppar luftvägsinfektioner, följt av halsfluss och olika typer av skador. Vuxnas sjukdomspanorama ser annorlunda ut.

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in