Termin 1    ERL    Fråga 43

Vilket begrepp hör inte till bildandet av sköldkörtelhormoner?

21-hydroxylas är involverat i produktionen av steroidhormoner och ej sköldkörtelhormoner.

Pendrin forslar jodid över tyrocytens apikalmembran.
Thyreoperoxidas oxiderar jodidjonen till en jodatom i närvaro av väteperoxid, så att jodatomen sedan kan adderas till tyrosinenheter bundna till thyreoglobulin.
Proteolys äger rum i de endocyterade vesiklarna, T3 och T4 frigörs från thyreoglobulin.

Produktionen av thyreoideahormoner

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in