Termin 1    PU    Fråga 427

Socialstyrelsen använder sig av samlingsbegreppet "God Vård" för att undersöka vilken nivå hälso- och sjukvården ligger på i Sverige. Vilket av följande alternativ tar endast upp faktorer som ingår i God Vård?

Vården ska vara effektiv (både ur ett tidsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv), men därmed behöver den inte vara billig. Vården ska inte vara opersonlig eller generell utan den ska vara individanpassad.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in