Termin 1    PU    Fråga 426

Du vårdade Inger-Lill i samband med angina pectoris (kärlkramp) för tre år sedan. Du kommer plötsligt att tänka på henne och undrar hur hon mår idag. Är det tillåtet att kolla upp hur hon mår i hennes journal?

Så fort du läser en journal är det viktigt att det ingår i dina arbetsuppgifter.

Det är inte tillåtet att följa patienter man tidigare haft en vårdrelation med utan verksamhetschefens godkännande/särskilt uppdrag,

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in